Coverage for Caernarfonshire (CAE)

Caernarfonshire – 1861 / RG9 InformationRG9 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1861 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
4328 Criccieth Criccieth, Llanystymdwy, Llanarmon
4329 Criccieth Abererch, Llangybi, Llanaelhaiarn, Crangwch
4330 Pwillheli Penrhos part, Llannor, Denio
4331 Pwillheli Llanfihangelbachella, Llanbedrog, Llangian, Llanengan, Llanegwning
4332 Aberdaron Aberdaron, Bardsey Isle, Bryncroes
4333 Aberdaron Bryncroes, Rhiw, Llanfaelrhys, Bodferin, Llangwnadle, Penllech, Merllteyrn, Bottwnog
4334 Nevin Llaniestyn, Tydweiliog, Edeyrn, Llandudwen, Ceidio
4335 Nevin Bodvean, Nevin, Pistill part
4336 Llandwrog Clynnog, Llanllyfni
4337 Llandwrog Llanllyfni, Llandwrog
4338 Llandwrog Llandwrog, Llanwnda
4339 Llanrug Bettwsgarmon, Llanrug, Llanfairsgaer
4340 Llanrug Llanberis, Llanddeiniolen, Llandinorwig
4341 Llandeiniolen Llanddeiniolen
4342 Caernarvon Caernarvon, Llanbeblig
4343 Caernarvon Caernarvon, Llanbeblig
4344 Caernarvon Caernarvon, Llanbeblig, Llanfaglan
4345 Caernarvon Llanidan, Llangeinwen(AGY), St Peter Newborough, Llangaffo(AGY), Llanidan(AGY), Llanfairynycwmmwd
4346 Beaumaris Llaniestyn(AGY), Llanfihangeltynsylwy, Penmon(AGY), Puffin Island(AGY), Llangoed(AGY), Llanfaes(AGY), Beaumaris(AGY), Llanddona(AGY)
4347 Beaumaris Llanddona(AGY), Llanedwen(AGY), Llanddanielfab(AGY), Llangadwaladr(AGY), Eglwysael(AGY), Llanffinan(AGY), Llansadwrn(AGY), Penmynydd(AGY), Llanfairpwllgwyngyll
4348 Beaumaris Llanfairpwllgwyngyll, Pentraeth(AGY), Llandegfan(AGY), Llandisilio
4349 Beaumaris Trefdraeth(AGY), Llangristiolus(AGY), Llanfihangelesceifio
4350 Bangor Bangor
4351 Bangor Bangor
4352 Bangor Bangor, Llandegai
4353 Bangor Bangor, Llandegai
4354 Bangor Bangor, Llanllechid, Glanogwen
4355 Bangor Bangor, Llanllechid, Glanogwen
4356 Bangor Bangor, Llanllechid, Glanogwen, Aber, Llanfairfechan
4357 Conway Dwygyfylchi, Conway, Gyffin
4358 Creuddyn Llandriloynrhos(DEN), Eirias(DEN), Eirias with Colwyn, Llysfaen, Llanelian(DEN), Llansaintffraidglanc Online
4359 Creuddyn Eglwysrhos, Llandudno, Llangwstennin Online
4360 Liechwedd-Isaf Llangelynin, Caerhun, Llanbedrycennin, Dolgarrog Online

Caernarfonshire – 1871 / RG10 InformationRG10 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1871 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
5707 Aberdaron Aberdaron, Bardsey Isle, Bryncroes, Llangwnadle, Bodferin, Bottwnog, Meyllteyrn, Rhiw, Llanfaelrhys, Penllech Online
5708 Nevin Llaniestyn, Tydweiliog Online
5709 Nevin Tydweiliog, Edeyrn, Llandudwen, Ceidio, Bodvean, Nevin Online
5710 Nevin Nevin, Pistill Online
5711 Llandwrog Clynnog, Llanllyfni
5712 Llandwrog Llanllyfni
5713 Llandwrog Llanllyfni, Llandwrog
5714 Llandwrog Llandwrog, Llanwnda
5715 Llanrug Bettws Garmon, Llanfair Is Gaer, Llanrug
5716 Llanrug Llanrug, Llanberis
5717 Llanrug Llanddeiniolen
5718 Llanrug Llanddeiniolen
5719 Carnarvon Llanbeblig, Carnarvon Online
5720 Carnarvon Carnarvon, Llanbeblig Online
5721 Carnarvon Llanbeblig, Carnarvon Online
5722 Carnarvon Carnarvon, Llanfaglan, Llanbeblig Online
5723 Llanidan Llangeinwen, Llanfairynycwmmwd, Newborough, Llangaffo, Llanidan
5724 Beaumaris Penmon, Llangoed, Llanfaes, Llaniestyn, Llanfih Tyn Sylwy, Beaumaris, Llanddona
5725 Beaumaris Llansadwrn, Llanfairpwllgwyn, Llanedwen, Llanddaniel Fab, Penmynydd, Llanffinan, Llangadwaladr, Eglwysael, Pentraeth
5726 Beaumaris Llandegfan, Llandysilio, Llanfih Esceifiog, Llangristiolus, Trefdraeth, Puffin Island
5727 Bangor Bangor Online
5728 Bangor Bangor Online
5729 Bangor Bangor
5730 Bangor Bangor, Llandegai
5731 Bangor Llandegai
5732 Llanllechid Llanllechid, Bethesda
5733 Llanllechid Llanllechid, Bethesda
5734 Llanllechid Llanllechid, Bethesda
5735 Llanllechid Llanllechid, Bethesda, Aber, Llanfairfechan Online
5736 Conway Conway, Gyffin Online
5737 Conway Gyffin, Dwygyfylchi Online
5738 Creuddyn Llanelian, Llansa Glan Conway, Llandrillo yn Rhos, Eirias, Llysfaen
5739 Creuddyn Llangwstennin, Llandudno, Eglwys Rhos
5740 Llechwedd Isaf Caerhun, Llanbedr y Cennin, Dolgarrog, Llangelynin Online

Caernarfonshire – 1891 / RG12 InformationRG12 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1891 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
4650 Criccieth Abererch, Carnguwch, Criccieth, Llanaelhaiarn, Llanarmon, Llangybi, Llanystumdwy
4651 Pwllheli Denio, Llanbedrog, Llandegwning, Llanfihangel Bach., Llangian, Llannor, Penrhos
4652 Pwllheli Llanengan, Llangian, Pwllheli, St Tudwall
4653 Aberdaron Aberdaron, Bardsey Isle, Bodverin, Bottwnog, Bryncroes, Llanfaelrhys, Llangwnadle, Meillteyrn, Meylltyrn, Penllech, Rhiw Online
4654 Nevin Bodvean, Ceidio, Edern, Edeyrn, Llandudwen, Llaniestyn, Nevin, Pistyll, Tydweiliog Online
4655 Llandwrog Clynnog, Llanllyfni Online
4656 Llandwrog Llandwrog, Llanwnda Online
4657 Llanrug Bettws Garmon, Llanfairisgaer, Llanrug Online
4658 Llanrug Llanberis, Llanddeiniolen Online
4659 Llanrug Llanddeiniolen Online
4660 Carnarvon Llanbeblig
4661 Carnarvon Carnarvon, Llanbeblig, Llanfaglan, Portdinllaen
4662 Llanidan Llanfaircwmwd, Llangaffo, Llangeinwen, Llanidan, Newborough Online
4663 Beaumaris Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Llaniestyn, Llansadwrn, Penmon
4664 Beaumaris Llanddaniel Fab, Llandegfan, Llanedwen, Llanfair P. G., Llanffinan, Llangadwaladr, Penmynydd, Pentraeth, Llandysilio, Llanfihangel Esg., Llangristiolus, Menai Straits, Trefdraeth
4666 Bangor Bangor, Garth
4667 Bangor Aber, Bangor, Llanfairfechan, Rhyd y Croes, Rhyd y Cros, Treborth Uchaf
4668 Llanllechid Llanllechid
4669 Llanllechid Llandegai, Llanllechid
4670 Conway Conway, Dwygyfylchi, Gyffin Online
4671 Conway Caerhun, Conway, Dolgarrog, Dwygyfylchi, Llanbedr, Llangelynin Online
4672 Creuddyn Llandrillo yn Rhos, Llanelian, Llansantffraid, Llanstffraid G. C. Online
4673 Creuddyn Eglwysrhos, Eirias, Llandrillo yn Rhos, Llangystenyn, Llysfaen
4674 Creuddyn Eglwysrhos, Llandudno, Llanrhos