Coverage for Anglesey (AGY)

Anglesey – 1861 / RG9 InformationRG9 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1861 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
4361 Llangefni Llanddyfnan, Llanbedrgoch, Llanfairmathafarneit, Llaneugrad, Llanallgo, Llanfihangeltre'rbei Online
4362 Llangefni Llangefni, Penrhoslligwy, Tregarian, Llangwyllog Online
4363 Bryngwan Heneglwys, Cerrigceinwen, Aberffraw, Ceirchiog, Llanbeulan, Bodwrog, Llandrygarn Gwyndu Online
4364 Bryngwan Trewalchmai, Llangwyfan, Llanfaelog, Llechylched Online
4365 Llandyfrydog Coedana, Rhodogeidio, Gwredog, Llanbabo, Llanfflewyn, Llanfechell, Llandyfrydog, Llanbadrig Online
4366 Llandyfrydog Llanbadrig, Llechgwenfarwydd, Llanerchymedd, Llanfairynghornwy, Llanrhwydrys Online
4367 Amlwch Amlwch Online
4368 Amlwch Amlwch Online
4369 Amlwch Amlwch, Llanellian, Llanwenllwyfo
4370 Llanddausaint Llanddausaint, Llanfaethly, Llanfachreth, Llanfigael, Bodedern, Llanllibio, Llanfairyneubwll Online
4371 Llanddausaint Bodewryd, Rhosbeirio, Llantrisaint, Llanrhyddlad, Llanfwrog, Llanynghenedl, Llanfihangelynhowyn Online
4372 Holyhead Holyhead
4373 Holyhead Holyhead, Rhoscolyn

Anglesey – 1871 / RG10 InformationRG10 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1871 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
5740 Llechwedd Isaf Caerhun Isyrafon, Caerhun Penfro, Dolygarrog, Llanbeder & Talycafn, Llangelynin, Maenybardd Caerhun, Rhwngddwyafon
5741 Llangefni Llanbedrgoch, Llanddyfnan, Llaneugrad, Llanfairmathafarnthf, LlanfihangelTrerberd Online
5742 Llangefni Llanallgo, Llangefni, Llangwyllog, Penrhoslligwy, Tregaian
5743 Bryngwran Aberffraw, Bodwrog, Ceirchiog, Cerrigceinwen, Heneglwys, Llanbeulan, Trewalchmai
5744 Bryngwran Llandrygarn, Llanfaelog, Llangwyfan, Llechylched, Trewalchmai
5745 Llandyfrydog Coedana, Gwredog, Llanbabo, Llandyfrydog, Llanfechell, Llanfflewyn, Rhodogeidio
5746 Llandyfrydog Llanfechell, Llanerchymedd, Llanbadrig, Llanrhwydrys, Llanfairynghornwy, Llechcynfarwydd, Llechcynfarwy
5747 Amlwch Amlwch Online
5748 Amlwch Amlwch Online
5749 Amlwch Amlwch, Llaneilian, Llanwenllwyfo
5750 Llanddausant Bodedern, Llanddausant, Llanddeusant, Llanfachreth, Llanfaethlu, Llanfigael, Llanllibio
5751 Llanddausant Bodewryd, Llanfairyneubwll, Llanfihangelynhowyn, Llanfwrog, Llanrhyddlad, Llantrisant, Llanynghenedl, Rhosbeirio
5752 Holyhead Holyhead
5754 Holyhead Holyhead, Rhoscolyn Online

Anglesey – 1891 / RG12 InformationRG12 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1891 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
4675 Anglesey Llanallgo, Llanbedr Goch, Llanddyfnan, Llaneugrad, Llanfair Mathafarn, Llanfih' Trer Beird, Llangerni, Llangwyllog, Lligwy, Moelfre, Penrhoslligwy, Tregaian
4676 Anglesey Amlwch, Llaneilian, Llanwenllwyfo, Pensarn Online
4677 Anglesey Bodewryd, Careglefan, Cemmaes, Coedana, Llanbabo, Llanbadrig, Llandyfrydog, Llanerchymedd, Llanfairynghornwy, Llanfechell, Llanfflewyn, Llanrhwydrys, Llechcynfarwydd, Rhodogeidio, Rhosbeirio Online
4678 Holyhead Aberffraw, Bodwrog, Bryngwran, Ceirchiog, Cerrigceinwen, Gwyndu, Heneglwys, Lechylched, Llanbeulan, Llanfaelog, Llangwyfan, Plas uchan, Rhosneigir, Talyllyn, Trewalchmai
4679 Holyhead Bodedern, Four Mile Bridge, Llanddeusant, Llanfachreth, Llanfaethly, Llanfairyneubwil, Llanfigael, Llanfih' yn Nhowyn, Llanfwrog, Llanllibio, Llanrhyddlad, Llantrisaint, Llanynghendl, Parlwr, Treiorwerth, Trepont
4680 Holyhead Holyhead
4681 Holyhead Holyhead, Rhoscolyn