Coverage for Cardiganshire (CGN)

Cardiganshire – 1861 / RG9 InformationRG9 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1861 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
4173 Newport Dinas, Llanychlwydog, Newport
4174 Newport Bayvil, Eglwyswrw, Llanfairnantgwyn, Meline, Nevern, Whitchurch
4175 Cardigan Cardigan St Mary, Llangoedmore, Mount, Verwick
4176 Cardigan Cardigan St Mary, St Dogmells Online
4177 Cardigan Bridell, Kilgerran, Llantood, Monington, Moylgrove, St Dogmells Online
4178 Llandygwydd Aberporth, Blaenporth, Llandygwydd, Llanfihangelpenbedw, Llechryd, Manerdivy, Tremain
4179 Kenarth Kenarth, Penboyr, Newcastle Emlyn
4180 Kenarth Clydey, Kilrhedin, Llangeler
4181 Kenarth Castellan, Chapelcolman, Clydey, Llanfyrnach, Penrith
4182 Penbryn Llandyfriog, Llanfairtrefhelygen, Penbryn, Troedyraur
4183 Penbryn Bettwsevan, Brongwyn, Llangranog, Penbryn
4184 Llandyssil Llandyssil, Llanfihangelararth
4185 Llandyssil Bangor, Henllan, Llanfairorllwyn, Llanfihangelararth, Llangunllo
4186 Llanbyther Llanbyther, Llanfihangel Rhos, Llanllwny
4187 Pencarreg Cellan, Fforest, Llanfairclydogau, Llanycrwys, Mynachty, Pencarreg
4188 Lampeter Bettwsbleddrws, Lampeter, Lampeter -Stephen, Llangyby, Silian, Tref-y-coed, Trefilan
4189 Llanwenog Llanwenog, Llanwnen
4190 Llandisilio Capel Cynon, Dihewid, Llanarth, Llandisilio-gogo
4191 Llandisilio Cydplwyf, Llanina, Llanllwchaiarn
4192 Llansaintffraid Cilcennin, Cilie-Aeron, Henfynyw, Llansaintffraid
4193 Llansaintffraid Llanbadarntrefeglwys, Llanddewiaberath, Llanerchayron, Llanfihangelystrad, Llansaintffraid
4194 Llanrhystyd Haminiog, Llanddeinol, Llangrwyddon, Llanilar, Llanrhystyd, Mefenydd, Rhostie
4195 Aberystwyth Aberystwyth, Llanbadarnfawr, Llanychaiarn
4196 Aberystwyth Aberystwyth, Broncastellan, Clarach, Issayndre, Llanbadarnfawr, Lower Vainor, Uchayndre, Upper Vainor
4197 Geneurglynn Ceulanymaesmawr, Cyfoethybrenin, Cynnillmawr, Elerch, Henllys, Llanbadarnfawr, Llancynfelin, Llanfihangel-gen-ynn, Tyrymynach
4198 Rheidol Bangor, Cwmrheidol, Llanbadarnfawr, Llanfih'elyCreuddyn
4199 Rheidol Llanafan, Llanbadarnfawr, Llanfih'elyCreuddyn
4200 Rheidol Llanbadarn fawr, Melindwr, Parcel Canol, Trefeirig
4201 Gwnnws Gwnnws, Llanfihangelledrod, Lower Gwnnws, Lower Lledrod, Upper Gwnnws, Upper Lledrod, Yspyttyystradmeiric, Yspyttyystwyth
4202 Llangeitho Bettwsleiki, Blaenpenal, Garthely, Gwynfil, Llanbadarnodwyn, Llanddewibrefi, Llangeitho, Nantcwnlle
4203 Tregaron Argoed Ystrad, Blaenaron, Blaencaron, Caron, Caron-h-Clawdd, Croes and Berwyn, Dothie-Camddwr, Dothie-Piscottwr, Garth and Ystrad, Gogoyan, Llanddewibrefi, Strata Florida, Trecefel, Treflynn
4204 Tregaron Argoed Ystrad, Caron, Gorwydd, Llanddewibrefi, Llanio, Prisk and Carfan

Cardiganshire – 1871 / RG10 InformationRG10 is the Public Record Office (now The National Archives) identifier for the England/Wales 1871 Census

Piece Place Comprising Status Remarks
5538 Newport Dinas, Llanychlwydog, Nevern, Newport Online
5539 Newport Bayvil, Eglwyswrw, Llanfair Nant Gwyn, Meline, Nevern, Whitchurch Online
5540 Cardigan Bridell, Kilgerran, Llantood, Monington, Moylgrove, St Dogmells Online
5541 Cardigan Cardigan St Mary, Kilgerran, Llangoedmore, Mount, Verwick Online
5542 Llandygwydd Aberporth, Blaenporth, Llandygwydd, Llanfihangel Penbedw, Llechryd, Manerdivey, Tremain
5543 Kenarth Kenarth, Llangeler, Newcastle in Emlyn, Penboyr
5544 1B Kenarth Castellan, Chapel Colman, Clydey, Kilrhedyn, Llanfyrnach, Llangeler, Penrith
5545 Penbryn Llandyfriog, Llanfair Treflygen, Penbryn, Troedyraur
5546 Penbryn Bettws Evan, Brongwyn, Llangranog, Penbryn Online
5547 Llandyssil Llandyssil, Llanfihangel ar Arth Online
5548 Llandyssil Bangor, Henllan, Llandyssil, Llanfair Orllwyn, Llangunllo
5549 Llanybyther Llanfih'gel Rhosycon, Llanllwny, Llanybyther Online
5550 Pencarreg Cellan, Forest, Llanfair Clydogau, Llanycrwys, Mynachty, Pencarreg
5551 Lampeter Bettws Bleddrws, Lampeter p Stephen, Llangyby, Silian, Trefilan, Trefycoed
5552 Llanwenog Llanwenog, Llanwnen
5553 Llandisilio Dihewid, Llanarth
5554 Llandisilio Llanarth, Llandisilio Gogo
5555 Llandisilio Cydplwyf, Llanllwchaiarn, New Quay
5556 Llansantffraid Celie Aeron, Cilcennin, Henfynyw, Llanddewi Aberarth
5557 Llansantffraid Eglwys, Llanddewi Aberarth, Llanerchayron, Llanfihangel Ystrad Online
5558 Llansantffraid Llanfihangel Ystrad, Llansantffraid Online
5559 Llanrhystyd Llangwyryfon, Llanilar Online
5560 Llanrhystyd Llanddeinol, Llanrhystyd Haminiog, Llanrhystyd Mefenydd, Rhostie
5561 Aberystwith Aberystwith, Llanbadarnfawr Online
5562 Aberystwith Aberystwith, Broncastellan, Llanbadarnfawr
5563 Aberystwith Clarach, Issayndre, Llanbadarn y Croydn, Llanychaiarn, Lower, Uchayndre, Upper, Vainor
5564 Geneurglynn Cyfoeth y Brenin, Cynnill Mawr, Henllys, Llanfi'gelgenr'glyn, Tyr y Mynach
5565 Geneurglynn Ceulan y Maesmawr, Elerch, Llanbadarnfawr, Llancynfelin, Llanfihngelgen'glynn
5566 Rheidol Llanbadarnfawr, Llanf'hangel y Croyd, Lower, Trefeirig, Upper
5567 Rheidol Llanafan, Llanbadarnfawr, Melindwr, Parcel Canol
5568 Gwnnws Gwnnws Lower, Gwnnws Upper, Lledrod Lower, Lledrod Upper, Yspytty Ystradmeiric, Yspytty Ystwyth
5569 Llangeitho Bettws Leiki, Blaenpenal, Garthely, Gwynfil, Llanbadarn Odwyn, Llanddewibrefi, Llangeitho, Nantcwnlle
5570 Tregaron Caron Uwch Clawdd, Caron ys Clawdd, Strata Florida, Tregaron
5571 Tregaron Argoed and Ystrad, Blaenaeron, Blaencaron, Croes and Berwyn, Dothie Camddwr, Dothie Piscottwr, Garth and Ystrad, Gogoyan, Gorwydd, Llanddewibrefi, Llanio, Prisk and Carfan, Trecefel, Treflynn